Thẻ: gạch

TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC VẬT TƯ XÂY DỰNG

Bởi centimetv

Xin chào các bạn Tổng hợp định mức vật tư giúp chúng ta tối ưu hóa kinh phí xây dựng. Từ đó có kế hoạch tài chính cho dự án.   1. XÂY ĐÁ CHẺ 1a Xây móng đá chẻ 20x20x25                                                                                             Đơn vị tính = 1 m3 STT Vật liệu Đơn vị tính Mác…

: Welcome !

Authorize

Quên mật khẩu

Đăng ký